Видео

Представяне на книгата "Зелена тетрадка"

Част първа

Част втора

Част трета

Представяне на книгата "Сестра ми иска да живее"

Част първа

Част втора

Част трета

© 2024 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД