Черешова задушница

А аз отказвам
да пътувам.
Само на листа
съществувам като
картина, като дума.
И там ме виждаш
и ме виждат,
рискуващ нищо да не видя.
О, слепотата е красива.
Безумно дълго съществува
в едно безумие от думи.
Останалото я убива.
Децата идват майка си
да видят.

Comment

А тия са
се готвили да
ни избиват,
работили са по въпроса
как да те взривят
на моста,
така, както към
себе си пътуваш.

Comment

И аз съм
хванат
както пиша,
както обичам
и хвърлен
някъде
в пръстта.
Дошли са
ти за миг
в гърба.
И вече си
непишещ,
необичащ.
Делиш кръвта си
със пръстта.
А Господ казва: Дишай,
дишай! Ти вече
си във моята страна.

Comment

Аз съм
вода, която
пада на върха.
Върхът е бял.
Аз съм вода.
Неводоравно аз тека.
Оставам
падаща
вода.

Comment

Рамото ми става
здраво. Закалено рамо.
Бутам планината
с рамо.

Comment

Черешова Задушница се издава с финансовата помощ на Дом на културата "Надежда" - гр. София, с директор г-н Петър Гигов, който направи това, което другите не можаха.
Авторът

Comment

© 2024 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД