Черешова задушница

Благодарност!

Черешова Задушница се издава с финансовата помощ на Дом на културата "Надежда" - гр. София, с директор г-н Петър Гигов, който направи това, което другите не можаха.
Авторът

© 2022 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД