Репортаж

Тази книга се издаде със средства, в основната си част, осигурени от Българската социалистическа партия, за да помни хартията и да не забравя онзи, който си служеше с нея честно. Хартията за писане не е като парите, нея не може да я пипа всеки. Тя си избира ръцете, името и образа на този, когото няма да забрави и ще остане жив за нея. Тя ни познава преди всичко като човеци.
Авторът

Comment

Аз пазя
все това, което
да се изгуби
е ужасно
лесно.
Като тревата
съм в
полето.

Comment

И аз
съм смешен,
сигурно
невероятно
смешен,
объркан и
всевярващ
и да ме
излъжат
лесен.
Такива са
цветята
всяка есен.

Comment

И ето, че
ръката ми се
движи по
очертанията ни на наште
грижи
и след това
минава във
небето,
в зеленото поле,
в дърветата през
лятото
невероятно
честни.

Comment

Започвам
да строя
аз от прозорците,
когато вдигам
моите
небостъргачи.
Такива тук
само у нас
възможно е,
да се строят.
Там всички
сме във безопастност.

Comment

Създадох
нещо, което
не може
да се разруши
или да се
открадне
от народа ми,
създадох
тази моя
странна огърлица,
която всеки
гълъб тук различна
на шията си
носи.

Comment

Заниманието
на един
писател
е да си
намери
място
на земята.
Ето, аз
размахвам
си крилата.

Comment

Приятелю,
опитвам се да си те представя, за да напиша на машината няколко реда в проза, като въведение към книгата, която ти предлагам да прочетеш. Като повечетото писатели за мен са по-важни хората отколкото книгите, живота отколкото словото…

Comment

© 2024 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД