Репортаж

Размах

Заниманието
на един
писател
е да си
намери
място
на земята.
Ето, аз
размахвам
си крилата.

© 2023 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД