Репортаж

Огърлицата

Създадох
нещо, което
не може
да се разруши
или да се
открадне
от народа ми,
създадох
тази моя
странна огърлица,
която всеки
гълъб тук различна
на шията си
носи.

© 2023 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД