Репортаж

Цветен

И аз
съм смешен,
сигурно
невероятно
смешен,
объркан и
всевярващ
и да ме
излъжат
лесен.
Такива са
цветята
всяка есен.

© 2022 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД