Зелената тетрадка

Зелената тетрадка

Издателство "Никола Вапцаров" 2008 г.
ISBN: 978-954-9326-17-8

За "Зелената тетрадка"

Приятелю, това е книгата ми за мъже. Обикновено жените ни изоставят в най-неподходящия момент - когато сме слаби и се появяват пак неочаквано, като нова земя, за да ни кажат, че животът продължава. Благодаря ти, Господи, че си ни създал такива, ако те има - имам предвид мъжете и жените в този свят. Никой не е толкова слаб, колкото си мисли, нито толкова силен, колкото си въобразява. Аз знам, че всички сме уязвими, а за себе си изключително много за това - във долния регистър на настроенията, чувствата, човек си изковава бронята или прозореца, с които дълго след това се брани или гледа. Аз гледам по по-особен начин, както са ми казвали, очите са ми на поет и лицето ми също. Вероятно и бронята, която притежавам е по-особена и няма нищо общо с металите, а по-скоро с познанието и саморазузнаването. На корицата ще видиш едно дърво, което бих могъл да кажа, че е странната ми броня на творец. Аз дворци не строя, мисля, че светът е най-прекрасният дворец, който очите ни могат да видят на този свят.
Странен дворец до странната ми броня.
 11.02.2008                    Генадий Велчев

Аз вървя с моя народ.
С моите износени обувки.
С моя стар балтон.
С моята коса до раменете.
С моите очи, които виждат.
Лично аз, от друго нямам нужда.
Който иска, да се снима
с лъскави очи на котка
със народа ни за спомен. 

Comment

Ще поговорим
и ще забравим
за часовника.
Историята е започнала така.
По-късно слънчеви часовници
са взели над историята
власт.

Comment

Когато на добрите хора,
а те са повечето в нас,
им вземат всичко,
ще им дадат въжето
на надеждата да си
помагат, когато го окачат
на небето, и няма
те да знаят, че ги
бесят, напротив,
ще им кажат, че ги
вика Господ.

Comment

България е хубава страна,
народа и добър е, то се знае.
Богатите се виждат, тука със палат,
на мен в очите, за България
ми пари.

Comment

Аз вече
стиховете
даже
и не ги записвам,
не ги и помня,
нека да летят,
когато искат
тук да идват
у дома, когато
искат да отлитат,
тъй както аз
си мисля, че
летя.

Comment

Родените през март
са като клоните,
така премръзнали,
така щастливи.
И тъй, отивам клоните да видя.

Comment

© 2024 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД