Бялата пеперуда

Срещите ми в парка с Димчо Дебелянов

На рамото му има
сняг и тази крачка фронтова, която
все не може да довърши,
за всичко, сякаш знае,
че е закъснял-какъв
часовник, скъпи Димчо,
ти си спрял.

© 2021 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД