Бялата пеперуда

Дни на Яворов

След любовта,
след любовта
не остават небеса
и даже мрак,
след любовта.
Очите ми видяха
светлина, без нея
като Яворов съм сляп.

© 2021 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД