Червена книга

Повтарям се

Повтарям се
като завръщане
на кораб,
който е видял Итака,
като на
часовника крилата.
Все вярващи
в далечината.
Не си ме чакал
свят, а аз
съм те очаквал.

© 2022 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД