Душа

Пейзаж

Връзката
със слънцето
през зимата
е по-човешка, то свети
зад прозореца
и вижда ми ръцете.

© 2022 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД