Душа

Дни

И ето, като
мелница, която
трака, защото е
дошла водата
сърцето ми тупти.
Вече не плувам
във реката.
Там плуват
само дни.

© 2023 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД