Пиеса за цигулка

Само истински

Можеше
да тръгна
без да пиша,
аз не бях
дошъл
да пиша,
а да дишам
само
истински.

© 2022 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД