Свят без име

Бели утрини

Потъвам
в утринно
мълчание,
във утрини от
бяла тишина.
И по стъклата
на прозореца
пързаля
се мъгла.

© 2023 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД