Брат

Таблетка

Събуждам се,
сякаш съм
спал - а не съм
мигвал - и
съм вървял -
и съм говорил
насън в
безсънието там
на пътя
като таблетка луминал.

© 2023 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД