Брат

Песничката

Ще запея
песничката
за Катюша,
не съм
я пял
от много
дни.

© 2022 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД