Черешова задушница

Видов ден

А аз отказвам
да пътувам.
Само на листа
съществувам като
картина, като дума.
И там ме виждаш
и ме виждат,
рискуващ нищо да не видя.
О, слепотата е красива.
Безумно дълго съществува
в едно безумие от думи.
Останалото я убива.
Децата идват майка си
да видят.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД