Черешова задушница

Спокойна утрин

Спокойна утрин.
Пеят птици.
И няма никога да чуеш
да пеят птиците сърдито.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД