Черешова задушница

Маскирани като листа

А тия са
се готвили да
ни избиват,
работили са по въпроса
как да те взривят
на моста,
така, както към
себе си пътуваш.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД