Черешова задушница

Страната на Господ

И аз съм
хванат
както пиша,
както обичам
и хвърлен
някъде
в пръстта.
Дошли са
ти за миг
в гърба.
И вече си
непишещ,
необичащ.
Делиш кръвта си
със пръстта.
А Господ казва: Дишай,
дишай! Ти вече
си във моята страна.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД