Черешова задушница

Водопадът

Аз съм
вода, която
пада на върха.
Върхът е бял.
Аз съм вода.
Неводоравно аз тека.
Оставам
падаща
вода.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД