Черешова задушница

Балконът

И идиотски е да спориш
с хора, които с тебе
не говорят.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД