Пиеса за цигулка

Летях

Летях
с огромна скорост
към земята,
на която
съм роден.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД