Пиеса за цигулка

Осветен

Тук забравих словото.
И си върнах говора.
И видях пътеките.
И видях дърветата.
Тук съм аз
навсякъде
тихо осветен.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД