Пиеса за цигулка

Дъждовна нощ

Чайки във нощта
в градеца ми.
И реката през дланта
му тихата,
сякаш казват ми,
обичам те.
Аз прегръщам ви
наистина.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД