Пиеса за цигулка

Не си отива

Лудостта не си
отива. Лудостта е
луда-луда,
само тя не
си отива.
Българите сме
такива.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД