Репортаж

Аз пазя

Аз пазя
все това, което
да се изгуби
е ужасно
лесно.
Като тревата
съм в
полето.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД