Свят без име

Свят без име

И изведнъж
ще станат
тук
излишни
и химикалите
и листа,
ако ръката
ми я няма,
да попише.
Безумно ще
хвърчат
над тях
там само
мисли.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД