Свят без име

Ловецът на спомени

Затискам
сигурно
аз под
клепачите
си спомени.
Не е възможна
тази тишина.
Очите ми отворени,
отворени
тъгуват
като вчерашния
сняг.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД