Свят без име

Сам

Какво от
този свят
да взема.
Аз всичко съм му дал.
Лихварите вървят след
него.

© 2020 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД