Книгата със стихове

МАЛЪК

Какво разбрах
дотука
от живота –
за него – много –
а за мене
нищо –
а краят вече
е наблизко –
за мойто
корабче,
което вижда
суша –
ще ме стовари
там и
и ще продължи
само
на Изток –
където
слънцето изгрява,
аз ще му
махам
дълго
с моята
посмъртна
слава.
Ужасно е
накрая –
да знаеш,
че си толкоз
малък.

© 2023 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД