Книгата със стихове

СЪЗВЕЗДИЕ

Написах
нещо –
и ми се
прииска –
на чистичко
да го препиша,
със ясни
знаци –
а не със
моя
неприличен
почерк –
за да го
има
дълго на
небето,
да се чете
от други
до звездите,
това
новородено
съзвездие
на ДУМИ.
Написано за
другите –
от други.

© 2022 Генадий Велчев. Сайтът е обновен с финансовата подкрепа на " СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ ЕООД ". Всички права запазени. Уеб агенция "Кая Про" ООД